Εταιρικό Προφίλ

IMG_0661Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στην συντήρηση, το καθαρισμό, την επίβλεψη, το σχεδιασμό, στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά και στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους  δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στη Δυτική Ελλάδα, την εταιρεία SolarVolt  και την εταιρεία Παπακωστόπουλος Γ. Κωνσταντίνος  με κύριο στόχο την συντήρηση, την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συνδυάζοντας 4 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ΑΠΕ, η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει αλλά και έχει αναλάβει τη συντήρηση για έργα που η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έχει ξεπεράσει τα 4 MWp σε Φωτοβολταϊκά πάρκα και τα 3 MWp σε οικιακά έργα , αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες και καλά οργανωμένες ελληνικές εταιρείες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ηλιακής ενέργειας, τόσο στην Δυτική Ελλάδα όσο και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Με την προβλεπόμενη εκπαίδευση και την συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του τεχνικού μας τμήματος  μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στον προγραμματισμό, στις εφαρμογές του συστήματος καθώς και σε όλες τις επεμβάσεις που αφορούν την συντήρηση του φωτοβολταϊκού σας πάρκου .

Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων, λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η SolarService , με τεχνογνωσία και πιστοποίηση, έμπειρο προσωπικό και το ανταγωνιστικότερο κοστολόγιο, αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, οικιακών η βιομηχανικών στεγών καθώς και Φωτοβολταϊκών Πάρκων.