Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος σας.

Η τακτική ετήσια Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανημάτων για την ομαλή και χρόνια λειτουργία του συστήματος.

Επίσης η τακτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων και ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία εξειδικευμένου χαρακτήρα επιβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου αυτές να αποζημιώνουν τους πελάτες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων σε ενδεχόμενες βλάβες.

Η SolarService έχει ήδη αναλάβει την Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύoς 4,36 MWp καθώς επίσης και σε περισσότερα από 300 οικιακά έργα και έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει στην συντήρηση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

 • service976 Τη μείωση των βλαβών και συνεπώς τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού με προληπτική επέμβαση.
 • Καταγραφή και τήρηση ημερολογίου κατάστασης-λειτουργίας εξοπλισμού.

Οι μετρήσεις Φωτοβολταϊκών στοιχείων, στοιχειοσειρών, Ηλεκτρικών πινάκων,  Inverter και Καλωδιώσεων γίνονται με την χρήση ειδικών πιστοποιημένων οργάνων. Όλη η  ηλεκτρική εγκατάσταση ελέγχεται με ειδικό πολυλειτουργικό όργανο ελέγχου και πιστοποίησης Φωτοβολταϊκής εγκαταστάσεων SOLARTEST 300 N της “ΗΤ”, για δοκιμές σε μονοφασικά και τριφασικά Φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160

Το SOLARTEST 300 N επιτυγχάνει την ταυτόχρονη καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων, περιβαλλοντικών (ηλιακή ακτινοβολία, με τη βοήθεια αισθητηρίου HT303N, θερμοκρασία περιβάλλοντος-στοιχείων, με τη βοήθεια αισθητηρίου PT300), και ηλεκτρικών, όπως:

 • Flash4_Check2 DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση των τάσεων
 • DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση ρεύματος
 • DC / AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση της ισχύος
 • AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρησης της ενέργειας
 • Μέτρηση του συντελεστή ισχύος (cosφ) μονοφασική και τριφασική
 • Καταγραφή ανωμαλιών τάσης (deeps & peaks, interruptions, unbalances )
 • Καταγραφή αρμονικών τάσης ρεύματος έως και την 49η
 • Flicker ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN50160
 • Καταγραφή ρευμάτων εκκίνησης με ανάλυση 10ms
 • Καταγραφή ταχέων μεταβατικών τάσεων, με ανάλυση 5us
 • Πλήρης ανάλυση ποιότητας δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο EN50160

Θερμογράφηση εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα FLIR i7 όπου παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισμού μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εντοπίζοντας διαφορές στην θερμοκρασία που, συνήθως, υποδηλώνουν πιθανά προβλήματα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αφόρα :

 • 0_FLIRi7BackSidesolar panels,
 • connectors and connections,
 • panel junction boxes,
 • inverters,
 • motors,
 • electrical boxes
 • transformers.

Με το πέρας των διαδικασιών που αφορούν την Συντήρηση και τον έλεγχο με τη χρήση των πιστοποιημένων οργάνων παρέχεται από την εταιρία μας  Πιστοποιητικό διακρίβωσης προληπτικού ελέγχου δοκιμής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα,
μάθετε τις επιλογές σας

Εγγραφή στο newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter θα ενημερώνεστε άμεσα για τις εξελίξεις στις Α.Π.Ε.