Τεχνική υποστήριξη Φωτοβολταϊκών

Η SolarService έχει οργανώσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες μέσω του internet σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (portal)CustomerSupport, όπου μεταφέρονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ οι τεχνικοί της εταιρείας ενημερώνονται για τυχόν σφάλματα (απόκλιση απόδοσης, βλάβες) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να προβούν σε διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα και να επεμβαίνουμε εγκαίρως για την αποκατάσταση του συστήματος, προτού εκδηλωθούν σημαντικές βλάβες και μείωση της απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης η SolarService, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεμβαίνει εντός 12 ωρών από την αναγγελία της βλάβης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και εάν δεν είναι δυνατή η άμεση επισκευή, να αντικαθιστά προσωρινά τα προς επισκευή εξαρτήματα, ώστε μέχρι την επισκευή τους να μη διαταραχθεί η περαιτέρω η λειτουργία της μονάδας.

Μετά τη λήξη της εγγύησής της, η SolarService, εξακολουθεί να προσφέρει Τεχνική υποστήριξη και να επεμβαίνει σε κάθε παρουσιαζόμενη βλάβη μετά την αναγγελία αυτής, με τη διαφορά ότι στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των εργασιών, των ανταλλακτικών και των μεταφορικών.

Η SolarService σας δίνει τη δυνατότητα, και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας με ένα επαναλαμβανόμενο συμβόλαιο συντήρησης πελατών, ετησίως, για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του συμβολαίου με το ΛΑΓΗΕ, να εξασφαλίσετε τη συντήρηση καθώς και την Τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας για την αδιάκοπη λειτουργία της εγκατάστασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα,
μάθετε τις επιλογές σας