Net Metering – Αυτοπαραγωγή

Net Metering – Αυτοπαραγωγή
Print

Mε το Net Metering / Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό, οι καταναλωτές (Οικίες, Βιομηχανίες, Αγρότες κλπ) θα μπορούν με μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά με την ενέργεια που θα καταναλώνουν.
Δηλαδή, ο καταναλωτής θα χρεώνεται μόνο την ενέργεια που κατανάλωσε, αφού πρώτα αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια που είχε από το Φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ποιοί μπορούν να εγκαταστήσουν σύστημα Net Metering ;
Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και οι μισθωτές.

  • Αν είσαι ιδιοκτήτης αρκεί να έχεις την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης

  • Αν είσαι μισθωτής το μόνο που χρειάζεται είναι η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Τι έγγραφα απαιτούνται για το Net Metering ;
Για την κατάθεση του φακέλου προς τον ΔΕΔΔΗΕ απαιτούνται:

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτήριο
  • Έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υπάρχουν) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο.

Τι γίνεται στην περίπτωση κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου;
Σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του προγράμματος του Net Metering  . Δικαίωμα ένταξης έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών (μισθωτές) μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες είτε με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης είτε με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Τι σύστημα μπορώ να τοποθετήσω;
Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη για το Net Metering ισχύει το όριο των 20 kW, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 kW
Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.(Αυτό προϋποθέτει ο καταναλωτής να έχει συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη των 40Kw) Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια. Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 500 kW, στην Κρήτη 50 kW και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 20 kW, ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή τη μέση τάση.

Πόσο καταναλώνει μια κατοικία;
Η κατανάλωση μιας μέσης κατοικίας κυμαίνεται από 4.000 έως 6.000 KWh σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι για την πλήρη κάλυψη της κατοικίας με Net Metering / αυτοπαραγωγή απαιτείται Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος από 3 KW έως 4.50 KW με αντίστοιχη απαιτουμένη επιφάνεια για την τοποθέτηση τωνΦωτοβολταϊκών πλαισίων από 22 m2 έως 32 m2.

Πάντως για να γίνει ακριβής εκτίμηση της κατανάλωσης αλλά και του κατάλληλου Φωτοβολταϊκού συστήματος που πρέπει να τοποθετηθεί θα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.

Οι χρεώσεις για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
Στους  παρακάτω  πίνακες,  φαίνονται  οι  διάφορες  χρεώσεις  για  οικιακό  καταναλωτή  και  μικρό εμπορικό καταναλωτή όπως ισχύουν τον Ιούλιο του 2014.

Οικιακό τιμολόγιο
Ετήσια κατανάλωση (kWh) 4500
Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1059
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0059
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0224
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0070
ΕΦΚ (€/kWh) 0,0022
Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0263
Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1706
ΦΠΑ 0,0221
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1927
Εμπορικό τιμολόγιο Γ21
Ετήσια κατανάλωση (kWh) 10.000
Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1021
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0058
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0228
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0182
ΕΦΚ (€/kWh) 0,0050
Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0309
Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1857

Αφαιρώντας τα ΥΚΩ, ο συμψηφισμός θα γίνεται, για μεν τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185 €/kWh (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), για δε τον εμπορικό καταναλωτή (που υπάγεται στο εν λόγω τιμολόγιο) στα 0,165 €/kWh.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering είναι:

  • Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις της ΔΕΗ.
  • Η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι αποζημίωσης (Feed In Tariff– FIT). Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης, η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.
  • Με το Net Metering αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και αυξάνεται ταυτόχρονα και η αξία του ακινήτου.
  • Με το Net Metering δίνεται επιπλέον κίνητρο στους μικρούς καταναλωτές  για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από μία αντλία θερμότητας.
  • Η χώρα μας απαλλάσσεται σταδιακά από την ενεργειακή εξάρτηση των ορυκτών καυσίμων και τα αντίστοιχα κόστη που αυτή επιφέρει, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι εκπομπές COστην ατμόσφαιρα.

Η SolarService με εγκατεστημένα περισσότερα από 300 Φωτοβολταϊκά συστήματα εγγυάται την άρτια μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Net Metering σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε την τεχνοοικονομική μας πρόταση για τη δική σας εγκατάσταση Net Metering κάντε κλίκ Εδώ

net metering solarservice.gr

Εγγραφή στο newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter θα ενημερώνεστε άμεσα για τις εξελίξεις στις Α.Π.Ε.