Πολιτική Ποιότητας

IMG_0677Η Πολιτική Ποιότητας της SolarService βασίζεται στην ικανοποίηση του πελάτη και διασφαλίζεται με την εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 .

Πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι η διαρκής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, ενώ εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση και των προμηθευτών.  Αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των έργων είναι το ίδιο σημαντική για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και διασφαλίζεται με την παρακολούθηση των έργων και την τήρηση των κανονισμών της εταιρείας.