Φιλοσοφία

philosofhyΗ Φιλοσοφία της SolarService είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων για την παραγωγή και αξιοποίηση της ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.

Τη Φιλοσοφία της SolarService «υπηρετούν» οι άνθρωποι της εταιρείας, τόσο κατά τη μελέτη, το σχεδιασμό με την επιλογή αξιόπιστων πιστοποιημένων προϊόντων μεγάλων εταιρειών καθώς και την εγκατάσταση με τήρηση αυστηρών κανόνων και πρακτικών όσο και κατά την συστήρηση των εγκαταστάσεων των πελατών της εταιρείας μας για την αδιάλειπτη λειτουργία των φωτοβολταϊκών τους πάρκων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαρκής έρευνα και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες οι οποίες αποκομίσαμε μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες και τους ορίζοντες που μπορούν να ανοιχτούν μπροστά μας στον τομέα της των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθημερινά προσπαθούμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, έτσι ώστε να παράγουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η ομάδα των έμπειρων τεχνικών και καταρτισμένων συνεργατών που στελεχώνουν την SolarService , έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον και είναι πάντα πρόθυμοι να λύσουν κάθε απορία σας σε όλες τις φάσεις της δικής σας επένδυσης όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι κατασκευαστικές λύσεις και η συντήρηση του εξοπλισμού.