ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 499,95 Kw ΑΣ/2020

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο  στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,95kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 1515 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy ECO LINE P72/330, 330Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 16,77%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Metallodomi.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Κινέζικης εταιρίας  Huawei και συγκριμένα 8 SUN2000-60KTL M0 με απόδοση 98,7 %.

Ημερομηνία Σύνδεσης: ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2020

1/3

© 2019 by Solarservice

LOGO solarservice.png